Lene og Lars er gået på pension pr. 1. januar 2018, og klinikken drives videre af

tandlæge Line Kjer Gregersen og medarbejdere.

  • SMILE